Koncepcia práce s reprezentáciou so zameraním na mládež do 23 rokov

Podpora mládeže a klubov a profesionalizácia trénerskej činnosti s mládežou je kľúčovým faktorom k napredovaniu slovenského skialpinizmu. Cieľom SSA je systémovo motivovať trénerov a kluby pre prácu s mládežou do 23 rokov (kategórie U23, U20, U18) a výchovu budúcich reprezentantov, ktorí budú konkurencieschopní vo svetovom merítku.

SSA sa týmto snaží zabezpečiť našim reprezentantom kvalitnú prípravu, možnosť konzultácie a usmernenia v rámci celoročnej prípravy pre dosiahnutie progresu a konkurenčných výsledkov vo svete. Dokument, v ktorom je popísaná koncepcia práce s mládežou je na stiahnutie pod textom. 

Správna rada poverila funkciou Hlavného metodika Petra Svätojánskeho, bývalého špičkového reprezentanta s mnohými skúsenosťami z najväčších skialpinistických pretekov ako aj skúsenosťami s kvalitnou športovou prípravou. Vo svojej bohatej kariére zapísal hneď niekoľko výrazných úspechov a získal Sedemkrát skončil v Top 10 Pierra Menty vrátane 3. miesta z roku 2008. Rovnako má niekoľko umiestnení v Top 10 Svetového pohára či bronzovú medailu z MS dvojíc z roku 2002.

Správna rada poverila funkciou Koordinátora pre prácu s mládežou a reprezentáciou svojho člena, pretekára a reprezentanta Jakuba Šiarnika
Jakub je aktívny pretekár, ktorý ešte pred pár rokmi pretekal v mládežníckych kategóriách a sám veľmi dobre vie, kde na svetovú špičku strácame najviac. Veľkou výhodou je jeho aktívna skúsenosť z pretekov, sledovanie trendov a proaktívny prístup.

Neodmysliteľnou súčasťou každého reprezentanta musí byť zvládnutá lavínová problematika. Každý člen reprezentácie bude musieť pred sezónou prejsť lavínovým kurzom, ktorý zabezpečí SSA.

Dokumenty na stiahnutie

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií