Valné zhromaždenie SSA za rok 2021

Valné zhromaždenie SSA sa uskutoční vo štvrtok 11.Novembra 2021 v Horskom hoteli Mních v Bobrovci o 18:00. 
 
Program VZ:
1. Prezentácia členov
2. Činnosť SSA v roku 2021 (reprezentácia, slovenský pohár..)
3. Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2021
4. Plán činnosti na rok 2022 - (kalendár Slov. pohára, dotácia pre organizátorov, členské, reprezentácia, novinky z ISMF..)
5. Diskusia, návrhy na činnosť
6. Odhlasovanie všetkých prijatých bodov
7. Ukončenie Valného zhromaždenia
 
Na Valné zhromaždenie sú pozvaní zástupcovia klubov a organizátori pretekov. Oprávnený hlasovať je 1 delegát klubu, s počtom hlasov podľa stanov. Počet hlasov pre jednotlivé kluby bude za rok 2021 kvôli pandémii rovnaký ako za rok 2020. 
 
Poprosíme potvrdiť účasť mailom na info@slovakskimo.sk do pondelka 8.11. Kvôli aktuálnym opatreniam budeme informovať o prípadných zmenách.

Dokumenty na stiahnutie

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií