Valné zhromaždenie SSA/Voľba správnej rady: 5.7.2022

Valné zhromaždenie SSA/Voľba správnej rady: 5.7.2022
 
 
Valné zhromaždenie SSA sa uskutoční v utorok 5.Júla 2022 v Horskom hoteli Mních v Bobrovci o 16:30. Poprosíme o účasť zástupcov všetkých klubov. Prebehne voľba novej správnej rady na ďalšie funkčné obdobie (2023-2026).
 
Program VZ:
  1. Prezentácia členov

  2. Činnosť SSA v zimnej sezóne 2022 (reprezentácia, slovenský pohár, merch..)

  3. Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami v prvom polroku 2022

  4. Predstavenie kandidátov do Správnej rady

  5. Voľba Správnej rady

  6. Voľba kontrolóra 

  7. Diskusia, návrhy na činnosť

  8. Odhlasovanie všetkých prijatých bodov

  9. Ukončenie Valného zhromaždenia

Za 1 klub sa môže zúčastniť aj viac osôb. Hlasuje 1 delegát klubu, s počtom hlasov podľa stanov. Poprosíme potvrdiť účasť do piatku 1.júla.
 
Poprosíme tiež zaslať mená kandidátov do volených funkcií do piatku 1.júla  (podľa stanov kandidáta môže navrhnúť člen SSA). https://www.slovakskimo.sk/sk/clanok/30-stanovy-ssa
 
Zoznam kandidátov:
 
do správnej rady:
Ing. Michaela Babčanová
Ing. Martin Dlugolinský
Ing. Michal Jokl
Mgr. Peter Kalman
Mgr. Dáša Lučivjanská
Ing. Zuzana Rýchliková
Bc. Michal Stano
Bc. Jakub Šiarnik
 
do funkcie kontrolóra:
Mgr. Martin Kovál
Mgr. Peter Kalman
Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií