Súťažný poriadok

Športové pravidlá pre preteky v skialpinizme pre sezónu 2023/2024

 

Úvod

 

Pravidlá Slovenskej skialpinistickej asociácie /ďalej len SSA/ pre skialpinistické poháre a šampionáty sú vypracované na základe medzinárodných štandardov, s prihliadnutím na slovenský pretekový skialpinizmus. Skialpinistické preteky predstavujú rýchlostné premiestnenie v horách, predovšetkým na lyžiach, v možnej kombinácii s horolezeckými technikami. Trať musí byť vopred určená a vyznačená, skladá sa z výstupov a zjazdov (okrem Vertikálnych pretekov). Najmenej 85 % zo vzdialenosti musí byť prekonanej na lyžiach a maximálne 5% bez lyží (napr. po ceste alebo lesnou cestou) a zároveň maximálne 10 % v žľaboch, na pešo... Vo výnimočných prípadoch a po schválení Správnou radou SSA sa organizátorom súťažných podujatí organizovaných pod hlavičkou alebo v spolupráci s SSA dovoľuje prispôsobovať parametre tratí aj mimo štandard určený Medzinárodnou skialpinistickou federáciou /ďalej len ISMF/. Toto opatrenie má prispieť k zlepšeniu prostredia pre organizáciu pretekov, podpore už existujúcich akcií s prihliadnutím na ich zvykový princíp, podporiť ďalší vývoj pretekového skialpinizmu, ako aj rozvoj nových súťažných konceptov. Každé preteky sa môžu uskutočniť ako preteky jednotlivcov, družstiev alebo štafiet v kategóriách podľa Dodatku 3. Všetky pravidlá pretekov musia byť v súlade s pravidlami SSA. 

Účasť

 

V rámci pretekov slovenského pohára sa súťaží v kategóriách A a B (Open). V celkovom poradí slovenského pohára je vyhodnocovaná kategória A. Pokiaľ pretekár reprezentuje svoju krajinu v pretekoch skialpinizmu, musí byť zaregistrovaný Národnou Federáciou. Pretekári so zastavenou činnosťou od materského oddielu - klubu alebo od disciplinárnej komisie národnej federácie alebo ISMF, nie sú pripustení na štart na všetkých podujatiach riadených SSA a ich variáciách. Pre pretekárov v “B – kategórii “/ Open / nie je povinnosťou byť zaregistrovaný v národnej federácii. Celkové poradie sa v “B – kategórii “/ Open / nevyhodnocuje.  

Podmienkou pre vyhodnotenie v celkovom poradí Slovenského pohára a pre štart na MSR je platná registrácia pretekára v SSA.

Kalendár SP Viď dodatok III.

Medzinárodnú licenciu ISMF môže za Slovenskú republiku získať len pretekár, ktorý má slovenskú štátnu príslušnosť a je zaregistrovaný v Slovenskej skialpinistickej asociácii v danom roku a spĺňa výsledkové kritériá v príprave a na podujatiach, čím je zaradený do reprezentačného družstva. Zároveň má platnú lekársku prehliadku od športového lekára. Taktiež dodržiava zásady pre propagáciu Slovenska a Slovenskej skialpinistickej asociácie, nosí na reprezentačných akciách predpísané reprezentačné oblečenie, ak je k dispozícii. Zároveň komunikuje s SSA v oblasti marketingu a reklamy, keď je povinný oznamovať ešte pred podpisom svojej individuálnej zmluvy, aké reklamy je podľa návrhu zmluvy povinný nosiť na reprezentačnom oblečení vo vyhradených miestach pre individuálnych sponzorov.

 

Kategórie

 

Preteká sa v jednej z nasledovných kategórií: (podľa veku dovŕšeného v referenčnom roku). Referenčný rok začína pre každú sezónu od januára. To znamená, ak sa podujatie koná v decembri, roky sa počítajú od nasledujúceho roku.

 1. Muži/ Ženy absolútne poradie ženy, muži;                  2003-1985
 2. U16 (do 16r)                                                                             do 2009
 3. U18 (16-18 r.)                                                           2008-2006                          
 4. U20 (19-20 r.)                                                            2005-2004
 5. U23 (19-23r)                                                                             2003-2001
 6. veteráni (40 r. a viac ), veteránky (40 r. a viac)          1984- a starší
 7. otvorená kategória „B“/ Open /

 

Pozor – nové kategórie U16, U18, U20, U23 (otvorená/vyhlásená pri minimálnom počte 4 pretekári),
vytvorené na základe zvyšujúceho sa počtu sledovaných mladých.

 Odporúčanie pre kategórie mladých:

 1. U9 do 9r.       do 2011
 2. U12 11-12r.       2013-2012
 3. U14 13-14.r       2011-2010
 4. U16 15-16r.       2009-2008
 

Odporúčanie pre medzinárodné podujatia Masters:

 1. Pre Masters      (35-39r.)              1989-1985
 2. Masters O40     (40-44r.)              1984-1980
 3. Masters O45     (45-49.r)              1979-1975
 4. Masters O50     (50-54.r)              1974-1970
 5. Masters O55     (55-59.r)              1969-1965
 6. Masters O60     (60 a starší)        1964- a starší

Tieto kategórie sú len odporúčané a sú otvorené na základe dobrovoľného záujmu organizátorov.

 • Hlavnú kategórií tvorí absolútne poradie danej trate, osobitne u mužov a žien.
 • kategórie U pretekajú v samostatných kategóriách.
 • Pretekári nesmú pretekať naraz v dvoch kategóriách s výnimkou vyhodnotenia v absolútnom poradí.
 • Kategórie budú otvorené, ak sa pretekov zúčastnia aspoň 3 pretekári, okrem U. Ak sa tak neudeje, zrušená kategória bude zlúčená s najbližšou. 

Materiál a výstroj

Povinná výstroj na každých pretekoch

 • Lyže s oceľovými hranami po celej dĺžke lyže a minimálnou šírkou 60 mm. Základná dĺžka lyží nesmie byť kratšia ako 160 cm pre mužov a 150 cm pre ženy. Dĺžka môže byť aj kratšia, ale nesmie byť pod hranicou 90% výšky pretekára. Minimálna hmotnosť jednej lyže s viazaním: pre mužov/ženy, U18 -780g/730g.
 • Viazanie musí umožňovať chôdzu aj zjazd. Viazanie s brzdou NIE JE pre nastávajúcu sezónu povinné.  Pre pretekárov, ktorý máju v úmysle zúčastni sa medzinárodných podujatí je odporúčané používať viazania podľa predpisu ISMF s brzdou a bezpečnostným vypínaním. SSA má v pláne zaviesť povinne viazanie s brzdou od sezóny 2024/25.
 • Lyžiarky, dostatočne vysoké, aby zakryli členky, s gumenou podrážkou (min. po 80% plochy podrážky s min. dezénom 4 mm). Na lyžiarky sa musia dať pevne uchytiť stúpacie železá. Minimálna hmotnosť jednej lyžiarky: pre mužov/ ženy, U18 – 500g/450g
 • Pár skialpinistických teleskopických alebo bežeckých palíc s max. priemerom 25 mm a krúžkom na konci (oceľové krúžky sú zakázané).
 • Pár stúpacích pásov.
 • Minimálne 2 vrstvy oblečenia spodnej časti tela s dlhými nohavicami presnej veľkosti pretekára: 1. vrstva - pretekové oblečenie, 2. vrstva - z vetru vzdorného materiálu.
 • Minimálne 3 vrstvy oblečenia hornej časti tela s dlhými rukávmi presnej veľkosti pretekára: 1. vrstva- pretekové oblečenie, 2. vrstva - teplého oblečenia s dlhým rukávom, 3. vrstva - z vetru vzdorného materiálu s dlhým rukávom.
 • Prilba je povinná počas celých pretekov a musí zodpovedať norme na zjazdové lyžovanie EN 1077.
 • Lavínový prístroj: musí byť funkčný a vybavený štandardnou funkciou hľadania a vysielania na frekvencii 457 kHz s minimálne 3-anténami  umiestnený v zazipsovanom vnútornom vrecku alebo na to určenom puzdre. Každý pretekár musí mať lavínový prístroj pevne prichytený na tele a skrytý pod vrstvami oblečenia. Pretekár musí mať lavínový prístroj zapnutý počas celých pretekov. Ak pretekár zistí počas pretekov, že jeho lavínový prístroj nefunguje, je povinný nahlásiť to na najbližšej kontrole. Organizátor spoločne s hlavným rozhodcom rozhodnú o nasledovnom pokračovaní pretekára.
 • Lavínová lopatka: rozmerov min. 20 x 20 cm s rúčkou a celkovou dĺžkou min. 50 cm a musí byť funkčná. Povinnosť nosiť lopatku platí pre preteky vo voľnom teréne mimo zjazdovky.       Lavínová sonda v prípade, že sa podujatie koná mimo zjazdovej trate s dĺžkou min. 2,40 m             Batoh s možnosťou upevnenia lyží s dostatočnou veľkosťou na uloženie povinnej výstroje, oddielom na mačky a pri pretekoch družstiev musí mať možnosť upevnenia dvoch párov lyží nezávisle.
 • Hliníková fólia minimálne 1,8 m2.
 • Lekárnička – 1 ks sterilný obväz, 1 ks elastický obväz, 1 ks trojrohá šatka
 • Okuliare s UV filtrom alebo priehľadný šilt
 • Rukavice
 • Lyžiarska čiapka alebo čelenka
 • Píšťalka.
 • Nabitý mobilný telefón

 

Doporučená výstroj, podľa pretekov a terénu môže byť povinná

 • Doklad totožnosti a karta poistenca
 • Tekutiny
 • 4. vrstva oblečenia
 • Náhradné rukavice
 • Buzola, mapa alebo GPS zariadenie. (nie mobilný telefón)
 • Čelová lampa s dobrou svietivosťou.
 • Horolezecký čakan s min. dĺžkou 50 cm s UIAA certifikátom
 • Horolezecké lano priemeru min. 8 mm a s dĺžkou min. 20 m s UIAA certifikátom
 • Pár stúpacích želiez s min. počtom 10 hrotov, dva z nich musia byť vpredu, presnej veľkosti na pretekárovu lyžiarku bez upravovania aj s bezpečnostnými popruhmi. Stúpacie železá musia mať UIAA certifikát. Ak stúpacie železá pretekár nepoužíva, musia byť uložené v batohu hrotmi k sebe.
 • UIAA certifikovaná horolezecky úväz bez modifikácii a upravovania.
 • Via ferrata set UIAA 128 certifikovaný s certifikovanými karabínami  UIAA 121
 • Tvárová maska

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo určiť, aký materiál sa bude počas pretekov používať. Zároveň si vyhradzuje právo zamietnuť alebo požadovať vymenenie výstroje, ak je chybná, alebo nevhodná. Pretekár je zodpovedný za vlastnú výstroj a musí dohliadať, aby bola funkčná a v súlade s pravidlami. V cieli sa kontroluje výstroj u všetkých pretekárov. Všetok materiál musí byť certifikovaný výrobcom.

Viď dodatok VI

Výstroj poskytnutá organizátorom

Organizátor zabezpečí štartovné čísla, ktoré nesmú byť poškodené. Čísla pre kategórie jednotlivcov a družstiev môžu byť rozdielnych farieb. Organizátor môže zabezpečiť elektronické vybavenie (čip a pod.), ktoré bude použité ako časomiera a zároveň bude slúžiť pre kontrolu výsledkov pretekov. Ďalší materiál, ktorý nie je zahrnutý v oficiálnych pravidlách a ktorý organizátor požaduje, musí byť poskytnutý organizátorom.   

Bezpečnosť

 

 • Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo a riadi sa v každom okamihu pokynmi organizátorov!
 • Každý pretekár je povinný pri prezentácii podpísať vyhlásenie, že jeho zdravotný stav je vyhovujúci pre záťaž, ktoré skialpinistické podujatia vyžadujú.
 • Každý pretekár je povinný sa oboznámiť so súťažným poriadkom a účasťou na podujatí vyjadruje svoj súhlas so súťažným poriadkom v plnom rozsahu.
 • Každý pretekár je povinný mať tel. kontakt na organizátora pretekov.
 • Zároveň organizátorom podujatí je doporučené, aby pre hlavnú kategóriu vyžadovali - potvrdenie o lekárskej prehliadke od športového lekára a pre Open kategóriu od všeobecného lekára.
 • Organizátor je povinný zabezpečiť adekvátnu záchranu, tj. v horských oblastiach poveriť záchranou odborne spôsobilú organizáciu/osobu.
 • Organizátor pri organizovaní pretekov vo voľnom teréne je povinný zabezpečiť kontrolu lavínového nebezpečenstva v danej oblasti a to odborne spôsobilou osobou.
 • O zmene trasy počas pretekov rozhoduje Riaditeľ pretekov prípadne v spolupráci s technickým delegátom SSA, pričom je povinný dbať na uplatnenie princípov fair play, a táto skutočnosť MUSÍ byť oznámená všetkým organizátorom a pretekárom čo najskôr najlepším možným spôsobom.
 • organizátor je povinný uviesť v propozíciách tel. kontakt, na ktorý pretekári môžu využiť v prípade akýchkoľvek problémov počas pretekov.
 • Organizátor musí brať do úvahy všetky možné alternatívy, a preto je od neho požadované zabezpečiť:
  • lekára,
  • záchrancov s akreditáciou, -       sanitku podľa potreby, -           stanicu prvej pomoci.

 

Reklamy na oblečení pretekárov

 

 • Usporiadateľ pretekov môže na reklamu použiť jedine štartovné čísla alebo ako označenie o vykonanej kontrole materiálu / napr. lyže, palice,../.
 • Národná Federácia môže použiť aj miesto priamo na pretekárovom oblečení, ale len u reprezentantov.
 • Individuálne reklamy sú povolené v nešpecifikovanej forme okrem reklám odporujúcim normám morálnej etiky.

 

Štartovné čísla

 

Čísla vydané organizátorom sa musia nosiť na viditeľných miestach určených pre tento účel po celú dobu trvania pretekov. Čísla budú pevne prichytené na pravom stehne pretekára a na batohu. Pravé stehno sa využíva aj na pretekoch ISMF a je tomu sú prispôsobené kombinézy. Čísla nesmú byť upravované tak, aby sa znížila ich čitateľnosť. Organizátor môže žiadať ich vrátenie po príchode pretekára do cieľa.

 

Výklad trate, inštruktáž

 

 • Výklad trate prebieha pod záštitou riaditeľa pretekov alebo jeho zástupcov. Organizátor usporiada výklad trate pred začiatkom pretekov s prihliadnutím na dostatočný čas pre rozcvičku pretekárov a musia sa ho zúčastniť všetci pretekári (jednotlivých pretekárov môžu zastupovať ich tréneri). Všetky zmeny a výklad trate musia byť oznámené aspoň 40 min. pred štartom podujatia. Ak sa štart podujatia odkladá musí to byť vyhlásené minimálne 40, 10, 5 min pred pôvodným časom štartu  .
 • organizátor je povinný všetky zmeny a povinnú výstroj uviesť aj v propozíciách.
 • ak je na trati stanovený časový limit musí byť takisto uvedený v propozíciách
 • Pretekári obdržia nasledovné informácie:
  • popis trate cez vizuálne média (nástenka alebo projektor), zahrňujúce zmeny (výstup, zjazd, zmena výstroje) a nebezpečné miesta na trati, kontrolné body na trati, technické zvláštnosti trate a miesta na občerstvenie;
  • predpoveď počasia a snehových podmienok: množstvo a kvalitu snehu, predpokladané teploty a vietor, lavínové nebezpečenstvo podľa európskej stupnice;
  • informácie o potrebnej výstroji pre tieto preteky
  • Program dňa pretekov
  • výklad pred štartom, 
  • kontrola lavínových prístrojov, 
  • čas štartu, 
  • strava a záverečný ceremoniál.
 • Podstatné informácie musia byť zverejnené aj v písomnej alebo grafickej forme na viditeľnom mieste.
 • Ďalší (krátky) výklad môže uskutočniť veliteľ trate krátko pred štartom.
 • Pretekár nesie plnú zodpovednosť za svoje konanie a účasťou na pretekoch  potvrdzuje že sa s traťou aj pravidlami riadne oboznámil.
 • Pretekár je povinný riadiť sa pokynmi organizátora počas celej doby pretekov.
 • Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za neúplné alebo zlé absolvovanie trasy pretekárom

 

 

 

Stop časy

 

 • Časové limity môžu byť stanovené podľa uváženia organizátora. Ak časový limit pretekári nesplnili, musia z pretekov odstúpiť. Pretekári sa musia dostaviť na miesto štartu v čase určenom organizačným výborom. Organizačný výbor si vyhradzuje právo včas zmeniť program, ak to považuje za nevyhnutné. Táto zmena musí byť v súlade s organizačnými pravidlami. Táto zmena môže nastať neobmedzene na ktoromkoľvek úseku pretekov.

Taktiež si vyhradzuje právo presunúť štart pretekov z bezpečnostných dôvodov.

 • Pretekára môže zastaviť len organizátor pretekov.
 • Pri náhlej zmene počasia a zranenia na trati môže organizátor rozhodnúť o stop čase počas pretekov, v inom prípade musí byť časový limit presne zadefinovaný pri výklade trate.
 • Počas podujatia situáciu prerokuje organizátor so zástupcom SSA, následne to oznámi na trati a zastaví pretekárov na jednom mieste. Odôvodnenie sa uvedie v zápisnici, resp. Výsledkovej listine podujatia

Priebeh pretekov

 

Trasa a značenie trate

 • Presné informácie o orientačných bodoch budú podané počas výkladu trate. Riaditeľ pretekov rozhoduje o tom, ktorá výstroj musí byť použitá z bezpečnostných dôvodov (mačky a pod.). Riaditeľ pretekov a vedúci kontrolných stanovíšť môžu nariadiť nasadenie si vetru vzdorného oblečenia všetkým pretekárom v prípade zhoršeného počasia.
 • Na všetky majstrovské a pohárové podujatia sú vyslaný technickí delegáti delegovaní SSA.
 • Ak trasa vstúpi alebo pretne zjazdovku, miesto určené pre preteky musí byť vhodne oddelené od miesta používaného lyžiarmi napr. sieťou (výstup a zjazd) a musí byť zabezpečený plynulý prejazd týmto miestom.
 • V prípade nebezpečenstva, ktoré môže byť spôsobené veľkou rýchlosťou, organizátor je povinný zaviesť spomaľovače a podobné signály na zníženie rýchlosti.
 • Vrchná stopa je prednostne určená pre rýchlejších na predbiehanie. Počas celej trate je organizátor povinný zabezpečiť a udržiavať 2 stopy s výnimkou miest, kde to nie je technicky možné. 
 • Trať musí byť vyznačená zástavkami:
  • veľkosti 15x20 cm, obdĺžnikového alebo trojuholníkového tvaru. zelené, uprednostňujú sa fosforeskujúce, na výstup; fosforeskujúce červené na zjazd.
  • V prípade náročných podmienok, organizačný výbor zosilní značenie veľkými zástavami (minimálne jeden a pol metra nad zemou).
  • Pri pretekoch v nočných hodinách sa používa aj osvetlenie rôzneho charakteru.

Nebezpečné úseky

 • Tie musia byť výrazne označené napr. obdĺžnikovými žltými zástavkami s čiernym pruhom v strede zástavky pozdĺž. Ich veľkosť je minimálne 40x60 cm.
 • Veľká zmena smeru jazdy musí byť výrazne vyznačená smerovými šípkami, odporúča sa vo farbe vlajok (značenia).

Štart

 • Dostatočne veľká ohraničená plocha, umožňujúca takmer rovnaké postavenie pretekárov, s presným označením "ŠTART" a vyznačenou čiarou alebo štartovnou páskou. Do ohraničeného priestoru štartu je každý pretekár povinný vstúpiť len cez kontrolu lavínového prístroja a podpísať sa vlastnoručným podpisom, že sa zúčastňuje súťaže na vlastné nebezpečie a zároveň, že je dokonale oboznámený s trasou pretekov, ak tak neurobil už pri prezentácii.
 • Pretekári odštartujú na povel organizátora, a to buď po zaznení štartovného výstrelu, píšťalky, alebo na povel " Tri, dva, jeden, štart!"
 • Štart by nemal byť umiestnený v prudkom stúpaní a minimálne 300 m by mala byť zabezpečená široká stopa (pásové vozidlo alebo skúter) a až následne trať prechádza do dvoch pripadne troch stôp.
 • Uliaty štart: v prípade nesprávneho štartu sa pretekári nezastavujú, trest bude udelený formou penalizácie, pokiaľ je k tomu jednoznačný dôkaz ( kamerový záznam...)
 •  trest platí len pre prvého pretekára, ktorý nesprávne odštartuje.
 

 

Individuálne/ vertikálne/ tímové / štafety

Čas pred oficiálnym štartom

šprint

Kontrola lavínovej výstroje

10-20 min.

 

Pretekári sú zvolaný na štart

5 min.

Pretekári sú zvolaný na štart

Pretekári zaujmú pozície

 

 

Ohlásenie dvoch minút do štartu

2 min.

Pretekári z rozbehu sa presunú na štartovú čiaru a zaujmú pozície.

Kontrola štartovacej línie

Utíšenie účastníkov podujatia, rozhodcovia overia že všetci pretekári sú za štartovou čiarou

30 s

 

Ohlásenie 10 s do štartu, kontrola štartovej línie

10s

Ohlásenie 10 s do štartu, kontrola štartovej línie

Na povel Pripraviť sa všetci pretekári zostanú nehybne na svojej pozícii

Odčítanie tri – dva - jeden

1-3s

Na povel Pripraviť sa všetci pretekári zostanú nehybne na svojej pozícii

Odčítanie tri – dva - jeden

Štartový signál (štartovacia pištoľ, klaksón, pocel ŠTART)

0s

Štartový signál (štartovacia pištoľ, klaksón, pocel ŠTART)

 

Štartové pozície

Na štartové pozície sa pretekári stavajú podľa poradia v celkovom poradí slovenského pohára vpredu  od najlepšieho.

 

Kontrolné body

 • sú to body kde musia všetci pretekári prejsť s jedného spôsobu pohybu na iný (z výstupu na zjazd ...) .
 • Kontrolný bod musí byť riadne ohraničený a viditeľný a musí byť prítomný organizátor.
 • Priestor by mal byť označený farbou nasledujúcej sekcie (zelená, žltá, červená).
 • Východ musí byť široký min. 2m a musí byť označený obrazovým symbolom operácie, ktorú má pretekár vykonať.
 • Vstupné a výstupné brány by mali byť naznačené prednostne modrou ekologickou farbou.
 • Všetci pretekári musia prechádzať cez jednotlivé kontroly a sú zaregistrovaní zo športových a bezpečnostných dôvodov. Partneri z družstva musia opúšťať kontrolu spoločne.

Priebežné body

 • Cez tieto body musí prejsť každý pretekár, ak je to možné, tak spoločne v prípade tímov z bezpečnostných dôvodov. Na týchto bodoch nie sú pretekári povinní navzájom sa čakať.

Stanovište na občerstvenie

 • Zabezpečenie občerstvenia (nápoje + jedlo) je povinnosťou organizačného výboru a musí sa zabezpečiť min. v cieli. 

Cieľ

 • Dostatočne veľká ohraničená plocha pre prichádzajúcich pretekárov, s presným označením "Cieľ" a vyznačenou čiarou. Nesmie byť umiestený v prudkom zjazde, ak sa nedá ináč, zabezpečiť spomaľovacie šikany.
 • Členovia tímu musia prejsť cieľom spoločne s minimálnym rozostupom.
 • V prípade, že sú zabezpečené elektronické čipy: čip určí poradie a čas (preferuje sa jeden čip na každom členku). Ak nie sú elekt. čipy: časomiera určí poradie a čas príchodu

(kamera a pod.). Ak nie je ani jedna z týchto možností: cieľová čiara

 • Z ohraničeného priestoru cieľa je každý pretekár povinný prejsť cez kontrolu materiálu. Ohraničený priestor cieľa je určený len pre organizačný výbor a ním poverené osoby (sponzori; členovia správnej rady SSA ; zdravotné zabezpečenie; TV; reportéri).
 • Organizátorom sa odporúča umiestniť v oblasti cieľa vrecia na odpadky.

Výsledky

 • Počas pretekov organizátor oznamuje priebežné výsledky a následne aj celkové výsledky. Tieto výsledky sú neoficiálne až do zasadnutia poroty a oficiálneho schválenia porotou a podpisom hlavným rozhodcom pretekov. Pretekári a vedúci družstiev sú povinní sledovať priebežné výsledky a okamžite hlásiť prípadné výhrady organizátorom. Pretekári majú následne 15 minút na podanie protestu. Ak nebude podaný žiaden protest táto výsledková listina sa stáva definitívnou.
 • Organizátor  je povinný zabezpečiť oficiálnu časomieru alebo kamerový záznam s priestoru cieľovej čiary. (pre prípadné riešenie protestov v rámci Fair play) foto finiš:

                               - poradie sa určí podľa toho koho špica nohy prekročila cieľovú čiaru ako prvá

- ak pretekár spadne pri prejazde cieľovou čiarou musí celé jeho telo prejsť bez cudzej pomoci za ňou

 • Oficiálne konečné výsledky budú vyhlásené okamžite po ukončení pretekov a po prvom zasadaní poroty s riaditeľom trate.
 • Oficiálne výsledky budú rozdelené:
  • ihneď zástupcom tlače, technickému delegátovi, hlavnému rozhodcovi a ďalším zodpovedným funkcionárom;
  • do 4 hodín zaslať na sekretariát SSA mailom výsledky v elektronickej podobe
  • do 4 dní zaslať na sekretariát SSA spolu aj s hodnotiacou správou.
 • Oficiálna výsledková listina musí obsahovať výsledky v absolútnom poradí a až následne po kategóriách u mužov a žien.

Špecifiká jednotlivých disciplín

Tímové preteky

 • Členovia tímu musia opustiť každé stanovište spoločne, (t.j. pred prekročením čiary musia obidvaja pretekári mať ukončenú manipuláciu s materiálom), každý pretekár musí mať svoj vlastný batoh s povinným vybavením počas celej doby pretekov na sebe, okrem lyží.
 • Kolega s tímu môže niesť lyže svojho partnera.
 • Je zakázané ťahanie sa na lane alebo gume počas prvých 15 min. pretekov, počas klesaní a v častiach kde to označí organizátor.
 • Ak nie je povinné používanie lana musí byť uložené v batohu počas celej doby pretekov
 • Maximálny možný interval medzi pretekármi je 30 s vo výstupe, 10 s v zjazde a 5s v cieli (môže byť kontrolovaný kdekoľvek počas pretekov)
 

 

Štafety

 • Štafeta sa vymení keď sa prichádzajúci pretekár dotkne, ktorejkoľvek časti tela štartujúceho pretekára
 • Výmena štafety musí prebehnúť v rámci odovzdávacej zóny (definovaná modrou vstupnou a výstupnou čiarou
 • V momente odovzdania (kontakt telo ruka) štafety musí byť v priestore zóny minimálne noha každého pretekára
 • Vzhľadom na bezpečnosť by odovzdávaciemu priestoru mal predchádzať úsek výstupu na pásoch (neplatí pre cieľ)
 • Ak dôjde k odovzdaniu mimo zónu na to vyhradenú, pretekári nemôžu postúpiť do ďalšieho kola
 • Penalizácie sa udeľujú podľa  penalizácií pre šprint a vertikál.

 

 

Šprint

 • Počas kvalifikácie štartujú pretekári po 20 s. intervaloch
 • Pretekár s najlepším časom v predchádzajúcom kole si vyberie pozíciu v nasledujúcom rozbehu, potom druhý, tretí...
 • Lucky losers budú  dva najlepšie časy zo štvrťfinále, ktoré sa nekvalifikovali do semifinále
 • pretekári sa musia zdržovať v blízkosti štartu 3 min. pred časom štartu, pretekár, ktorý príde neskôr, stráca možnosť voľby štartovej pozície
 • ak pretekár nestihne svoj časa štartu, už nemôže štartovať
 • počas prehliadky pretekov je zakázané nacvičovať zjazdové úseky trate (kvôli zachovaniu kvality trate)
 • v prípade nepriaznivých podmienok môže organizátor / technický delegát SSA rozhodnúť o skrátení pretekov a po kvalifikácii môže nasledovať rovno semifinále. (musí byť oznámené pred štartom súťaže)

 

Správanie sa pretekára

 

 • Je povinnosťou pretekára byť dobre pripravený na preteky, tak zo zdravotného hľadiska, ako aj hľadiska kondičnej pripravenosti. Pretekár musí ovládať a sledovať pravidlá pretekov, ako aj dodržiavať inštrukcie funkcionárov pretekov.
 • Pretekár, ktorý zdržiava, je povinný ihneď sa ustúpiť z trate pretekárovi, ktorý zakričí " Stopa " ( v angl. "Trace").
 • Pretekár, ktorý má problémy, môže vzdať pretekov z vlastnej vôle, alebo môže byť vyradený z pretekov členmi kontroly, alebo jedným z organizačných lekárov. V prípade úrazu pretekári môžu pokračovať po ošetrení úrazu pod podmienkou, že funkcionár pretekov-lekár povolí pokračovať v pretekoch.
 • V prípade vzdania alebo vylúčenia z pretekov za nezvyčajných okolností, môže byť pretekárovi uznaná pozícia na poslednej kontrole, ktorou prešiel. Keď jeden člen družstva pretekov vzdá, ďalší člen družstva bude postupovať podľa inštrukcií organizátora alebo kontroly.
 • V prípade odstúpenia pretekára počas pretekov je povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne organizátorovi.
 • Všetci pretekári sú povinní prísť na pomoc osobe v nebezpečenstve. Porota vezme do úvahy čas strávený poskytovaním pomoci.
 • Družstvá nesmú opustiť kontrolu, kým neboli oficiálne zaregistrovaní všetci členovia družstva.
 • Družstvo musí opúšťať toto stanovište spoločne.
 • Akékoľvek zlyhanie pri dodržiavaní pravidiel správania sa, ktoré sa nahlási rozhodcom alebo sa zbadá priamo, musí byť posudzované podľa pravidiel a bude riešené porotou s možnou penalizáciou, ktorá môže zmeniť poradie v dôsledku nedodržiavania disciplíny.
 • Nie je povolená žiadna externá pomoc. Externá pomoc bude penalizovaná. Za externú pomoc sa nepovažuje výmena zlomenej paličky a lyže.
 • Pomoc je povolená jedine medzi pretekármi s rovnakým štartovným číslom.
 • Nádoby na jedlo a pitie, ktoré sú nosené pretekárom, musia byť z nerozbitného materiálu (žiadne sklo, či porcelán).
 • Pretekár nesmie odhadzovať odpadky na trati!! Porušenie sa trestá penalizáciou až diskvalifikáciou, prípadne zákazom štartu na pretekoch SP, MSR... 
 • Pretekári, ktorým má byť odovzdávaná cena v ich kategórií podľa pravidiel SSA, sú povinní zúčastniť sa záverečného ceremoniálu odovzdávania cien.(prípadne poverená osoba)
 • Nerešpektovanie týchto bodov môže viesť k udeleniu trestných minút alebo k diskvalifikácii!

Zastavenie pretekov

 

 • Ak musia byť preteky prerušené na základe rozhodnutia organizátorov, rozhodovať o umiestnení sa bude na základe časov alebo poradia a bodov získaných na poslednej kontrole. 
 • Ak už niektorí pretekári prešli touto kontrolou a podmienky na preteky boli vyhovujúce: -         pretekári budú zastavení na nasledujúcej kontrole (alebo až v cieli, ak medzitým nie je žiadna kontrola).
 • O umiestnení sa bude rozhodovať v prvom rade na základe príchodu do daného bodu kontroly a následne podľa poradia na predchádzajúcej kontrole.
 • V prípade, že niektorí pretekári prešli touto kontrolou aj napriek tomu, že podmienky už neboli vyhovujúce (lavíny, zlé počasie, nepostačujúce značenie trate), umiestnenie bude určené na základe času a bodov obdržaných na poslednej kontrole.

Doping

 

Doping je striktne zakázaný. V prípade existujúceho podozrenie z dopingu, budú nariadené testy. Kontrolné procedúry a následný trest musí zodpovedať odporúčaniam WADA. Organizátor musí vyhradiť špeciálny priestor (oddelený min. clonou) pre lekára povereného sledovaním pretekárov. Oficiálny zoznam zakázaných látok je v súlade so zoznamom WADA.

 

Diskvalifikácia a penalizácia

 

Riadi sa pravidlami ISMF na aktuálnu sezónu. Obzvlášť upozorňujeme na nasledovné pravidlá: 

 • Obdržanie externej pomoci: pomoc pri výstupoch alebo zjazdoch = diskvalifikácia. Za externú pomoc sa nepovažuje výmena zlomenej paličky a lyže.
 • Pretekár musí na každom stanovišti položiť obidve palice na zem a následne si ich môže vziať až po ukončení manipulácie s výstrojom = 1 trestná minúta individuál, 15 sekúnd šprint resp. vertikál.
 • Pred odjazdom do zjazdu si musí pásy zbaliť tak, aby nevytŕčali spod oblečenia = 1 trestná minúta individual, 15 sekúnd šprint resp. vertikál.
 • Akákoľvek chýbajúca výstroj na kontrole alebo v cieli = 3 trestné minúty
 • Nekompletné družstvo opúšťajúce kontrolné stanovište = diskvalifikácia.
 • Nápoje alebo jedlo podané mimo určenej zóny alebo iné formy pomoci posúdené porotou -     od 5 trestných minút po diskvalifikáciu. Za cudziu pomoc sa nepovažuje poskytnutie prvej pomoci.
 • Pozitívny dopingový nález = diskvalifikácia.
 • Zanechanie materiálu alebo odpadkov = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu.

Viď dodatok V

 • Kráčanie bez lyží alebo korčuľovanie na paralelnej trati, nenalepenie alebo nezlepenie si pásov, nerešpektovanie príkazov organizátora a nepoužitie povinnej výstroje na určených miestach = od 3 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Nerešpektovanie značenia trate = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Nedodržiavanie pravidiel fair-play = od 3 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Chýbajúce lyže, prilba, topánky, lavínový prístroj /vypnutý, chýbajúci, nefunkčný/ = diskvalifikácia.
 • Vážne ohrozenie prírody = diskvalifikácia.
 • Ak pretekár neprejde cez kontrolu = diskvalifikácia.
 • Zlyhanie pri dodržiavaní bezpečnostných pravidiel = diskvalifikácia.
 • Akákoľvek akcia znamenajúca priamo nebezpečenstvo alebo ohrozovanie bezpečia, neposkytnutie prvej pomoci počas pretekov = diskvalifikácia.

Protesty

 

Všetky protesty musia byť v písomnej forme odovzdané organizátorom max. do 15 minút po zverejnení predbežných výsledkov. Čas, kedy budú následne zverejnené výsledky v prípade prijatia protestu, musí byť vopred oznámený organizátorom. Diskusie budú prebiehať na mieste určenom organizátorom. Všetky pripomienky musia byť doložené čiastkou 10 EUR, ktorá však nebude vrátená v prípade nepriaznivého výsledku. Protesty sa podávajú jednotlivo za každého pretekára alebo družstvo. Protest musí byť rozhodnutý max. do hodiny.

Ceny

Odmeny a ceny SSA udeľuje za konečné pohárové výsledky a odovzdáva zlaté, strieborné a bronzové medaily resp. iné adekvátne formy pre prvých troch mužov a ženy na M-SR vo všetkých kategóriách a disciplínach. Organizátor si zároveň zabezpečuje za seba vhodné finančné aj vecné ceny podľa jeho možností.

SSA dodá sadu originálnych medailí na Majstrovstvá Slovenska pre všetky kategórie okrem kategórie OPEN („B“).

Majstrovské medaily

V prípade ak na štart v kategórii nastúpia dvaja pretekári, titul sa neudeľuje. Ak na štart nastúpia 3 pretekári v kategórii, udelí sa len titul, ak nastúpia minimálne štyria, udelí sa aj strieborná a bronzová medaila.

Záverečný ceremoniál

Ceremoniál odovzdávania cien musí byť vedený s náležitou dôstojnosťou. V prípade majstrovského pretekov medaily odovzdá zástupca správnej rady SSA.

Porota

Hlavné povinnosti poroty sú:

 • Rozhodovať o sporných otázkach, ktoré vzniknú pri interpretácií pravidiel.
 • Posudzovať námietky a rozhodovať o nich. Predseda poroty / hlavný rozhodca / je jedinou osobou pre registráciu pripomienok.
 • Zaručiť štandardizáciu pretekov. Udelené tresty a zároveň výsledné časy musia byť schválené a podpísané všetkými členmi poroty.

Porotu tvoria:

 • predseda poroty - hlavný rozhodca pretekov,
 • riaditeľ pretekov /z klubu usporiadateľa/,
 • technický delegát z SSA alebo jeho/jej zástupca;

Rozhodcovia pretekov musia byť nestranní a objektívni.

Disciplinárna komisia

Hlavné povinnosti disciplinárnej komisii sú:

 • Posudzovať všetky vážne porušenia schválených športových pravidiel pre preteky v skialpinizme SSA a zaujať príslušné stanovisko.
 •  Disciplinárnu komisiu tvoria: členovia správnej rady SSA okrem aktívnych pretekárov.

Organizačný výbor

 

Hlavné povinnosti organizačného výboru sú:

 • Náležité a bezpečné zabezpečenie pretekov.
 • Dôkladné vyznačenie trate a pripravenie stopy (pokiaľ je to možné dve paralelné stopy).
 • Spolupracovať s národnou asociáciou pri prezentácii pretekov a ak sú preteky v SP, poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na propagáciu spoločných propozícii SP.

Organizačný výbor tvoria:

 • riaditeľ pretekov;
 • lekár (zdravotné zabezpečenie);
 • staviteľ trate;
 • hlavný rozhodca

Ďalej sú menovaní SSA :

 • technický delegát SSA

Aplikácia pravidiel

Tieto pravidlá platia pre všetky podujatia zaradené do seriálu

Slovenského pohára, vrátane MSR a platia dňom schválenia.

Dodatok      I:         Podrobné    podmienky pre     súťaže          zaradené     do majstrovstiev Slovenska a Slovenského pohára v skialpinizme:

Pravidlá

Pravidlá sú v súlade s ISMF pravidlami pre medzinárodné preteky a usporiadatelia musia striktne dodržiavať "Športové pravidlá pre preteky v skialpinizme SSA "

Dotácia na preteky Slovenského pohára

Športový klub ako organizátor pretekov musí byť členom SSA a zároveň musí mať zaregistrovaných minimálne 5 členov v SSA, aby sa mohol uchádzať o dotáciu za organizáciu pretekov Slovenského pohára. Dotácia na celý Slovenský pohár tvorí 15% z rozpočtu SSA a je alikvotne rozdelená medzi organizátorov plánovaných pretekov. Pri menšom počte realizovaných pretekov ako je plánované sa alikvotná čiastka nenavyšuje.

 Organizátor pretekov je povinný umiestniť banner SSA a banner hlavného partnera pohára v priestoroch štartu a cieľa, propagovať logo SSA na plagáte pretekov, v propozíciách, na webe a sociálnych sieťach podujatia. 

Typy pretekov

Pri pretekoch zaradených do Slovenského pohára a do Majstrovstiev Slovenska sa preteká v dvojčlenných družstvách, v jednotlivcoch, štafetách, šprintoch a vertikálnom pretekov. Organizátor musí organizovať preteky pre rôzne vekové kategórie.

Trať musí spĺňať určené pravidlá pre preteky. Za výnimočných okolností a v dôsledku oprávnených príčin, porota pretekov v zložení riaditeľ pretekov, technický delegát a rozhodca alebo správna rada SSA môžu schváliť trať s menšími alebo väčšími rozdielmi v prevýšení. 

 

POPIS

kategórie

Stúpanie

V +m

trvanie

ŠPRINT

Pestrá krátka trať so stúpaním s úsekom umožňujúcim výstup s lyžami na batohu a klesaním s technickými prvkami.

Prebieha vo fázach s rozbehmi po 4 – 6 pretekárov – 3tvrť finále – semifinále - finále

M/Ž

Max. 70

00:04:00 min

najlepší

U23M/Ž

U20M/Ž

U18M/Ž

VERTIKÁL

Samostatný meraný výstup na lyžiach bez klesavých pasáží s minimálnym sklonom 15%, v oblasti cieľa by mala byť dostatočne veľká rovinatá plocha

Primárne sa ako vhodná trať odporúča upravená zjazdovka oddelená viditeľne od časti pre lyžiarov a široká min 2m

M/Ž

500-700

 

U23M/Ž

U20M

U20Ž

Max. 500

U18M/Ž

 

INDIVIDUÁL

Minimálne 3 výstupy a zjazdy, min. 85% musí byť absolvovaných na lyžiach.

Organizátorom sa odporúča minimalizovať upravené zjazdovky v lyžiarskych strediskách a trať by mala obsahovať úseky absolvované na pešo s lyžami upevnenými na batohu.

M/Ž

1300 - 1600

1:15 – 1:30 h najlepší

U23M

Ž

1150 -1400

U23Ž

U20M

U20M

Max. 900-1200

U18M

U18Ž

 

PRETEKY DRUŽSTIEV

Minimálne 3 výstupy a zjazdy, min. 85% musí byť absolvovaných na lyžiach

M

2100 - 2600

3h

Ž

1800 - 2300

ŠTAFETY

Dva rôzne výstupy a zjazdy pre každú štafetu pričom jeden z výstupov musí obsahovať peší úsek s lyžami upevnenými na batohu. Každý súťažiaci sa môže súťažiť iba na jednej štafete

M

150 - 180

Max. 15 min. jedna štafeta

 

Max. 1h

Ž

Mix M+Ž

Do 20r. M

120 - 150

Do 20r. Ž

Mix do 20r.

 

 

Preteky sa môžu uskutočniť jednotlivo, v družstvách alebo štafetovým spôsobom. Zmiešané družstvá (muž-žena) budú hodnotené v kategórii mužov alebo v osobitnej kategórií. Preteky môžu byť vyhodnocované podľa príchodu pretekárov do cieľa alebo podľa dosiahnutého celkového času. Pre preteky v družstvách sa počíta čas dosiahnutý posledným členom družstva. Ak preteky trvajú viac dní, zaznamenávajú sa výsledky každého dňa. Vyhodnocované budú všetky družstvá alebo jednotlivci, ktorí prešli celú trať a rešpektovali pravidlá.

 

Kategórie

Kategórie pre SP sú nasledovné: absolútne poradie muži, absolútne poradie ženy, veteráni, veteránky, juniori, juniorky, kadeti, kadetky. V pohároch sú vyhodnotené iba tie kategórie, v ktorých pretekali najmenej tri družstvá resp. traja jednotlivci.

Ceny pre podujatia pohárov

Ceny zabezpečí organizátor každého podujatia.  

Ceny pre celkové hodnotenie Slovenského pohára

Ceny budú každoročne poskytnuté od SSA. Trofeje budú každoročne poskytnuté od SSA.

Pri dvoj a viac dňových podujatiach musí pretekár absolvovať všetky dni podujatia aby mu boli započítané body do celkového poradia SP

Ceny pre Majstrovské súťaže

Trofeje budú každoročne poskytnuté od SSA.

Dodatok             II: Pravidlá pre umiestnenie v  Slovenskom pohári a na Majstrovstvách SR.

Úvod

Tieto pravidlá sa vzťahujú na Slovenský pohár v skialpinizme a Majstrovstvá SR, ktoré sú zahrnuté v kalendári skialpinistických pretekov každoročne schválenom SSA. Tento kalendár zahŕňa tie podujatia, ktoré sú započítavané do Slovenského pohára.

Všeobecné ustanovenie pre Majstrovstvá SR

Štart je podmienený tým, že každý pretekár musí byť držiteľom platného preukazu vydaného národnou federáciou. 

Všeobecné ustanovenia pre podujatia Pohárov

Aby mohli byť zaradení do celkového hodnotenia musia byť členom SSA v danom roku. Zahraniční pretekári môžu byť hodnotení v SLP vtedy ak okrem pretekov Stredoeurópskeho pohára ( SEP ) absolvujú min. jedny preteky na Slovensku, ktorý zároveň nie je pretekom v SEP a uhradia si členstvo v SSA. Konečné poradie je zverejnené pre absolútne poradie a predpísané pretekárske kategórie. Kategórie do U16 budú v celkovom
poradí SP zlúčené s kategóriou U18 a budú vyhodnotené spolu.

Umiestnenie v Slovenskom pohári

Víťazom Slovenského pohára je ten pretekár, ktorý získa najvyšší počet bodov po uskutočnení všetkých pretekov tímov aj jednotlivcov. Počet pretekov, ktoré sa započítavajú do SP je určený v Dodatku III. Partner z družstva môže byť počas pretekania v pohári zmenený, z jedných pretekov na druhé. Zmiešané družstvá medzi krajinami sú povolené.

Rozdeľovanie bodov na podujatiach Pohára

Pre každé preteky, tímov (pre preteky tímov) alebo jednotlivcov (pre preteky jednotlivcov) budú body/miesta (BM) prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Dodatok III: Údaje platné len pre sezónu 2024 v Slovenskom pohári

Podujatia Slovenského pohára v skialpinizme 2023

 1. 22.12.2023 Monkova Dolina - Šprint MSR
 2. 27.01.2024 Malinô Brdo Night Skialp Challenge – Individuál 1. kolo
 3. 03.02.2024 Rally Červenec - Individuál 2. kolo
 4. 17.02.2024 Krížna – Individuál MSR
 5. 24.02.2024 Hore Dole Derešom – Individuál 3. kolo
 6. 01.03.2024 Tatranská Lomnica – Šprint (piatok)
 7. 02.03.2024 Malá Fatra – Individuál 4. kolo
 8. 14.-16.03.2024 Bokami - etapový, dvojice MSR dvojice
 9. 23.03.2024 Chopok JUH – vertikál MSR
 10. 24.03.2024 Chopok JUH - individuál finále SP 5. kolo

 

Umiestnenie v Slovenskom pohári

 • V konečnom hodnotení sa nezapočítavajú výsledky z 1 pretekov s najnižším bodovým ziskom.
 • V prípade rovnosti bodov rozhodujú vzájomná bilancia výsledkov. Pri rovnosti bilancie rozhodujú vzájomné časové straty.   
 • Podmienkou pre zaradenia do konečného umiestnenia je byť držiteľom platného preukazu SSA na sezónu 2023/2024

 

Dodatok IV: Stavba trate a kvalifikácia

Usmernenie ku ŠPRINTOM:

 1. ČASŤ: NA LYŽIACH: prevýšenie cca 30 až 40 m. Po štarte cca 200 m mierny svah. Svah sa potom stáva strmším, ale musí sa dať ľahko kĺzať. Táto časť by mala byť dostatočne široká, aby umožňovala  ľahké predbiehanie. Trasa nesmie byť na svahoch s výrazne šikmým uhlopriečnym sklonom. Ak je svah dostatočne strmý, okruh by mal mať číslicu „8“ navrhnutý s diamantmi a športovci si môžu vybrať najvýhodnejšiu trasu.
 2. ČASŤ: PEŠO:15 až 20 m prevýšenia. Táto časť musí mať aspoň tri (3) paralelné koľaje. Musí byť možná zmena stopy. Výstup sa robí s lyžami pripevnenými na batohu.
 3. ČASŤ: NA LYŽIACH: Po pešej časti cca 10 m maximálne prevýšenie.
 4. ČASŤ: ZOSTUP: Svah by mal byť široký, s rovnomerným pevným povrchom. Zjazd musí byť vybavený modrými a červenými bránami(ako sa používa pri snowboardovom slalome).Pretekár musí prejsť každou bránou.
 5. ČASŤ: ZÁVER: Okruh musí skončiť na rovine alebo s miernym stúpaním, takže pretekári musia až do cieľa používať korčuliarsku techniku. Na základe rozhodnutia technického delegáta, posledná časť cieľovej oblasti môže byť absolvovaná na pásoch. Posledných 20 m trate bude zriadených s minimálne tromi širokými pruhmi so šírkou každej približne 3 m. Ak chcete predbehnúť športovca, musíte zmeniť koridor. Trať je okruh: cieľová čiara je veľmi blízko štartovej čiary. Preteky musia trvať 4minúty pre najlepších starších mužov a seniorky. Trať by mala byť úplne oplotená. Vstup majú povolený len športovci a technici trate. Štartová a cieľová dráha je vyznačená na zemi.

 

ŠPRINT KVALIFIKÁCIA KĽÚČ NA POSTUP

A.- Menej ako 12 pretekárov

Kvalifikácia

Meno

Štartové číslo

poradie

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

...

 

Finále

kvalifikácia

meno

Štartové číslo

poradie

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

1.-6. pozícia vo finále podľa umiestnenia v kvalifikácii

7.-12. umiestnenie podľa kvalifikačného času

 

 

 

B.- 12-23 pretekárov

Kvalifikácia

Meno

Štartové číslo

poradie

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

...

 

 

23

 

Semifinále S1

Kvalifikácia

meno

Štartové číslo

Poradie

1

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

12

 

 

 

 

Semifinále S2

Kvalifikácia

meno

Štartové číslo

poradie

2

 

 

 

3

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

 

 

finále

Kvalifikácia

meno

Štartové číslo

Celkové poradie

S1 por. 1

 

 

 

S1 por. 2

 

 

 

S1 por. 3

 

 

 

S2 por. 1

 

 

 

S2 por. 2

 

 

 

S2 por. 3

 

 

 

Súťažiaci s najlepším časom v každom kole si môže vybrať štartovú pozíciu

1.-6. miesto podľa umiestnenia vo finále

7.-12. miesto semifinalisti nekvalifikovaný do finále

         Podľa umiestnenia v S1 a S2 rozhoduje čas.

(7. miesto= vyberie sa medzi dvoma pretekármi, ktorý skončili v S1 aS2 na 4. mieste)

13.-23. miesto podľa kvalifikačného času

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.- 24-30 pretekárov

Kvalifikácia

Meno

Štartové číslo

poradie

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

...

 

 

23

 

 

...

 

 

30

 

štvrťfinále  Q1

Kvalifikácia

meno

Štartové číslo

Poradie

1

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

24

 

 

 

 

Štvrťfinále Q2

Kvalifikácia

meno

Štartové číslo

Poradie

4

 

 

 

5

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

19

 

 

 

22

 

 

 

 

 

štvrťfinále Q3

Kvalifikácia

meno

Štartové číslo

Poradie

2

 

 

 

7

 

 

 

10

 

 

 

15

 

 

 

18

 

 

 

23

 

 

 

 

štvrťfinále Q4

Kvalifikácia

meno

Štartové číslo

Poradie

3

 

 

 

6

 

 

 

11

 

 

 

14

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

Semifinále S1

Kvalifikácia

meno

Štartové číslo

poradie

Q1 por. 1

 

 

 

Q1 por. 2

 

 

 

Q1 por. 3

 

 

 

Q2 por. 1

 

 

 

Q2 por. 2

 

 

 

Q2 por. 3

 

 

 

 

 

Semifinále S1

Kvalifikácia

meno

Štartové číslo

poradie

Q3 por. 1

 

 

 

Q3 por. 2

 

 

 

Q3 por. 3

 

 

 

Q4 por. 1

 

 

 

Q4 por. 2

 

 

 

Q4 por. 3

 

 

 

 

finále

Kvalifikácia

meno

Štartové číslo

Celkové poradie

S1 por. 1

 

 

 

S1 por. 2

 

 

 

S1 por. 3

 

 

 

S2 por. 1

 

 

 

S2 por. 2

 

 

 

S2 por. 3

 

 

 

 

1.-6. miesto podľa umiestnenia vo finále

7.-12. miesto semifinalisti nekvalifikovaný do finále

         Podľa umiestnenia v S1 a S2 rozhoduje čas.

(7. miesto= vyberie sa medzi dvoma pretekármi, ktorý skončili v S1 aS2 na 4. mieste)

13.-24. miesto štvrťfinalisti, ktorí sa nekvalifikovali do         semifinále (13. miesto sa vyberá medzi štyrmi     pretekármi ktorý skončili štvrtý v každom rozbehu Q)

25.-30. miesto sa udelí podľa času dosiahnutého v                             kvalifikácii

 

Dodatok V Penalizácie

Poradie sa vytvorí tak, že cieľovému času sa prirátajú časy penalizácií.

V prípade zhody času po udelení penalizácií má v poradí prednosť súťažiaci/ tí, ktorému bolo udelených menej penalizácií.

A. Všeobecne porušenia

 

#

priestupky

penalizácia

 

Individuálne a tímové preteky

Vertikál, šprint štafety

A.1

Podvádzanie, nešportové správanie, vážne bezpečnostné pochybenie

DSQ

DSQ

A.2

Úmyselné bránenie predbiehania

3 min.

1 min.

A.3

Malá technická chyba, neúmyselné bránenie predbiehania

1 min.

20 s.

 

 

B. Vybavenie

Akékoľvek povinné vybavenie vyžadované technickou kontrolou vymenené počas pretekov alebo chýbajúce na stanovišti kontroly alebo v cieli (okrem zlomených palíc, lyží, viazania). Tresty sa sčítajú za každú chýbajúcu časť vybavenia

#

priestupky

penalizácia

Individuálne a tímové preteky

Vertikál, šprint štafety

B.1

Lyže, viazanie, lyžiarka nie je v súlade s predpismi

DSQ

DSQ

B.2

Hmotnosť lyží, viazania a lyžiarky nižšia o 20g

3 min.

1 min.

B.3

Hmotnosť lyží, viazania a lyžiarky nižšia o viac ako 21g

DSQ

DSQ

B.4

Chýbajúce vybavenie alebo vybavenie, ktoré nespĺňa predpisy:

Lavínový prístroj bez batérie, vypnutý alebo umiestnený v batohu počas pretekov. Lavínová sonda alebo lopata, nesprávne nasadená prilba.

 

Ak organizátor vyžaduje:

Lano, úväz, karabíny, Via ferrata set, čelová lampa, mačky.

 

(penalizácia sa neuplatňuje ak sa vybavenie poškodilo počas pretekov. Okrem vybitej batérie lavínového prístroja)

DSQ

DSQ

B.5

Chýbajúce vybavenie alebo vybavenie, ktoré nespĺňa predpisy: (penalizácia za každú chýbajúcu položku)

Oblečenie – povinne dlhý rukáv okrem vertikálnych pretekov ak organizátor neustanoví inak, alu fólia, rukavice, okuliare, batoh, čiapka/čelenka, píšťalka, doklad totožnosti, buzola+ mapa/ GPS, mobilný telefón...

 

(penalizácia sa neuplatňuje ak sa vybavenie poškodilo počas pretekov. Okrem vybitej batérie lavínového prístroja)

1 min. (za každú chýbajúcu časť)

20 s.

B.6

Lavínový prístroj nefunkčný v cieli (napr. po páde), alebo vypnutý po prejazde cieľom pred kontrolou výstroja.

3 min.

1 min.

B.7

Chýbajúce mačky v časti kde sú povinné

DSQ

DSQ

B.8

Vypnuté svetlo (pri večerných podujatiach musí byť zapnuté nepretržite aspoň na minimálnom výkone)

3 min.

1 min.

B.9

Chýbajúci čip: na štarte

DNS

DNS

B.10

V cieli

1 min.

20 s.

 

 

C. správanie:

Ignorovanie správnej techniky pre daný úsek, nerešpektovanie značenia, itineráru, akékoľvek správanie považované za nebezpečné alebo ohrozujúce bezpečnosť pretekov alebo ich priebeh, nešportové správanie

#

priestupky

penalizácia

Individuálne a tímové preteky

Vertikál, šprint štafety

C.1

Uliaty štart

1min.

20 s.

C.2

Neprejdenie kontrolným bodom  (úmyselne aj neúmyselne)

DSQ

DSQ

C.3

Ignorovanie trasy

DSQ

DSQ

C.4

Neprejdenie bránou (úmyselne aj neúmyselne)

1 min.

20 s.

C.5

Nebezpečné alebo nešportové správanie z dôvodu nesledovania značenia

DSQ

 

 

 

DSQ

 

C.6

Nerešpektovanie pokynov organizátora na kontrolnom bode

Príchod/Štart na kontrolných bodoch alebo do cieľa

Nerešpektovanie uvedeného spôsobu (napr. zjazd na lyžiach, korčuľovanie..)

 

3 min.

1 min.

C.7

Ničenie trate a jej značenia ( v prípade poškodeného vybavenia nemusí byť pretekár potrestaný ak sa snaží ísť šetrne)

 

3 min.

1 min.

C.8

Chôdza bez mačiek na úseku kde sú povinné

DSQ

3min. pri ich poškodení

DSQ

1min. pri ich poškodení

C.9

Nesprávne upevnenie lyží na batoh

1 min.

20 s.

C.10

Pásy trčiace alebo padajúce s kombinézy

1 min.

20 s.

C.11

Mačky obuté bez zapnutia popruhov okolo členku

3 min.

1 min.

C.12

Mačky neuzavreté v batohu

3 min.

1 min.

C.13

Lyžiarske palice neuložené na zemi v smere jazdy na úseku prezúvania

1 min.

20 s.

C.14

Nezapnutie karabíny na lano v úseku kde je to povinné

1 min.

20 s.

C.15

Neuvoľnenie trate rýchlejšiemu pretekárovi, nerešpektovanie koridoru na korčuľovanie v cieľovej rovinke

1 min.

20 s.

C.16

Tlačenie, strkanie a zavinenie pádu konkurenta

Dobrovoľne: DSQ

 

Nedobrovoľne: 1min

Dobrovoľne: DSQ

 

Nedobrovoľne: 20s .

C.17

Neposkytnutie pomoci osobe v núdzi alebo nebezpečenstve

3 min.

1 min.

C.18

Prijatie externej pomoci, okrem výmeny zlomenej lyže alebo palice

3 min.

1 min.

C.19

Znečisťovanie životného prostredia

3 min.

1 min.

C.20

Nerešpektovanie alebo urážanie kohokoľvek, kto sa zúčastňuje podujatia (porota, súťažiaci, organizátori, diváci...)

Alebo správanie ktoré môže poškodiť SSA a skialpinizmus počas pretekov.

DSQ

(možné disciplinárne konanie v rámci SSA, komisiu zriaďuje rada SSA)

DSQ

(možné disciplinárne konanie v rámci SSA, komisiu zriaďuje rada SSA)

C.21

Súťažiaci sa nezúčastní na ceremónii súvisiacej s podujatím (odovzdávanie cien...) (výnimku musí odôvodniť pred zahájením ceremónií, napr.: cestovný spoj, náhle zhoršenie zdravotného stavu...)

Neodovzdanie žiadnych cien

Neodovzdanie žiadnych cien

C.22

Nevhodný manéver v prechodových úsekoch ( postavenie sa  priečne na smer jazdy...)

1 min.

20 s.

C.23

V prípade odstúpenia alebo nedostavenia sa na štart a neinformovania organizátora

V nasledujúcich pretekoch štart na konci štartového poľa

 

 

 

D. špecifické penalizácie pre tímové podujatia

#

priestupky

penalizácie

D.1

Členovia tímu neopúšťajú súčasne  kontrolný bod alebo prechodový úsek

1 min. na každom stanovišti

D.2

Člen tímu, ktorý si nenesie vlastnú povinnú výstroj určenú organizátorom vo svojom batohu. (okrem lyží)

DSQ

D.3

Pretekár nesúci kolegove lyže na batohu upevnené nesprávne

1 min.

D.4

Členovia tímu nesmú byť počas podujatia od seba vzdialený viac ako 30 s v stúpaní a 10 s v zjazde.

Tímy budú počas súťaže kontrolované

1 min. na každom stanovišti

D.5

Interval viac ako 5 sekúnd medzi členmi tímu na cieľovej čiare

+ 2 násobok rozdielu času medzi pretekármi:

10 s. medzi pretekármi = 20 s.

1min. = 2 min.

D.6

Ťahanie člena tímu na mieste kde to nie je povolené

3 min.

D.7

Lano, šnúra na ťahanie nie je uložené v batohu

1 min.

 

E. špecifické penalizácie pre štafety

 

#

priestupky

penalizácie

E.1

Neodovzdanie štafety  tak ako je uvedené v súťažnom poriadku

1 min.

E.2

Jeden pretekár na dvoch úsekoch

DSQ

 

 

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií