Opatrenia vyvolané novým koronavírusom

Vážení organizátori športových podujatí a športové kluby,
V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 boli Bezpečnostnou radou Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prijaté viaceré konkrétne opatrenia smerujúce k obmedzovaniu aktivít na verejných priestranstvách ako aj ďalšie nadväzujúce opatrenia na území Slovenskej republiky. V tomto kontexte Slovenská skialpinistická asociácia navrhuje všetkým organizátorom verejných aktivít v oblasti pretekárskeho aj nepretekárskeho skialpinizmu spadajúcich priamo aj nepriamo pod záštitu Slovenskej skialpinistickej asociácie zvážiť ich konanie/nekonanie.

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií