K2 Malá Fatra

07/03/2020

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Usporiadateľ: SKIALP SUČANY , SKIALP KLUB KRIVÁŇ, SKIALPSHOP.COM
Organizačný výbor:
Skialp Sučany: Riaditeľ : Ing. Branislav Kottek, branislav.kottek@sepsas.sk, tel.: +421 907 849 154
Hlavný rozhodca : Ing. Ján Siakeľ
Stavitelia tratí : Juraj Malko, Ľuboš Obžut
Skialp klub Kriváň Riaditeľ: Mgr. Peter Kračmer, kracmer@skialpkrivan.sk, tel.: +421 905 682 854
Hlavný rozhodca: Mgr. Marek Stančík
Stavitelia tratí: Peter Roštek
Skialpshop.com Traťový komisár: Mgr. Ivan Doskočil

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE:
Horská záchranná služba Malá Fatra, MUDr. Richard Koyš, MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD.

REGISTRÁCIA:
Registrácia vopred: http://www.casomierapt.sk/registracie.php do 6. marca 2020 do 12:00.
Priamo pri prezentácii v mieste preteku obidva dni.

ŠTARTOVNÉ
Platba štartovného v hotovosti, v deň preteku pri registrácii. Možnosť prihlásiť sa nasledovne:
2 dni - štartovné 30 €, člen SSA 27 € ( 2 x obed, čelenka, tombola)
2 dni - štartovné 50 € ( 2 x obed, čelenka, tombola, batoh Skitrab Sprint) - obmedzený počet 50 ks
1 deň - štartovné 20 €, člen SSA 17€ ( 1 x obed, čelenka, tombola)
Kadetky a kadeti štartovné neplatia.

PREZENTÁCIA - PROGRAM
7. marec 2020 – Malá Fatra Open, Turany – Trusalová
7.00 - 8.45 prezentácia na Trusalovej v priestoroch Autocampingu
8.45 - 9.00 výklad trate a určenie povinnej výstroje pretekárov pre všetky kategórie
9.00 - 9.15 presun do priestoru štartu
09.30 štart preteku (v prípade väčšieho počtu pretekárov, samostatný štart pre každú trať)
11.00 - 13.45 obed a občerstvenie na Trusalovej v priestoroch Autocampingu
14.00 vyhlásenie výsledkov 1. dňa na Trusalovej v priestoroch Autocampingu, tombola,
ukončenie prvého dňa pretekov
Cesta bude vyznačená od štátnej komunikácie č. 18 smerovými tabuľami.Každý pretekár je povinný pri prezentácii podpísať vyhlásenie, že jeho zdravotný stav je vyhovujúci pre záťaž,ktorú skialpinistické podujatia vyžadujú. U pretekárov do 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas rodiča.

SÚŤAŽNÝ PORIADOK
Súťaží sa podľa športových pravidiel pre preteky v skialpinizme vydaných Slovenskou skialpinistickou asociáciou.
Pre štart v preteku nie je potrebná licencia SSA!

Súťažné kategórie:

  • Kadeti / Kadetky (2003 a ml.) – trasa VERTIKAL
  • Juniorky (2000 - 2002) – trasa VERTIKAL
  • Juniori (2000 - 2002) – trasa SKIALP 2
  • Ženy (1981 - 1990) – trasa SKIALP 2
  • Veteránky (1980 – st.) – trasa SKIALP 2
  • Muži (1981 - 1990) – trasa SKIALP 1
  • Veteráni (1980 – st.) – trasa SKIALP 1
  • Muži OPEN (nad 18 r.) – trasa VERTIKAL
  • Ženy OPEN (nad 18 r.) – trasa VERTIKAL

Všetci pretekári sa zúčastňujú preteku na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie.Každý pretekár si môže vybrať či sa zúčastní oboch dní alebo len jedného. Víťazom každej kategórie sa stane pretekár s najlepším dosiahnutým časom. Pri vyhodnotení dvojdňového preteku sa časy za jednotlivé dni sčítavajú. Body do Slovenského pohára v skialpinizme sa pretekárom započítajú len v prípade absolvovania oboch etáp v rovnakej kategórii na základe absolútneho poradia. Pretekári na prvých troch miestach v každej kategórii budú odmenení hodnotnými cenami. Finančné ceny pre prvých troch v celkovom vyhodnotení v kategóriách A SKIALP Muži/Ženy, Veternáni/ Veteránky: 1. miesto = 100 €, 2. miesto = 80 €, 3. miesto = 60 €.

Technické parametre tratí:
7. marec 2020 – Malá Fatra Open Turany – Trusalová
SKIALP 1: stúpanie cca 1650 m, 4 x výšľap na pásoch, 3 x zjazd / - štart Zajacová a cieľ pri chate pod Chlebom
SKIALP 2: stúpanie cca 1200 m, 3 x výšľap na pásoch, 2 x zjazd / - štart Zajacová a cieľ pri chate pod Chlebom
VERTIKAL: stúpanie cca 700 m, 1 x výšľap na pásoch / - štart Zajacová a cieľ pri chate pod Chlebom

POVINNÁ  VÝSTROJ:
Trať SKIALP:
– lyže s oceľovými hranami po celej dĺžke lyže a minimálnou šírkou 60 mm. Základná dĺžka lyží nesmie byť kratšia ako 160 cm pre mužov a 150 cm pre ženy. Dĺžka môže byť aj kratšia, ale nesmie byť pod hranicou 90% výšky pretekára. Viazanie musí umožňovať chôdzu aj zjazd
– lyžiarky, dostatočne vysoké, aby zakryli členky, s podrážkou VIBRAM (min. po 80% plochy podrážky s min. dezénom 4 mm). Na lyžiarky sa musia dať pevne uchytiť stúpacie železá
– pár skialpinistických teleskopických alebo bežeckých palíc s max. priemerom 25 mm a krúžkom na konci (oceľové krúžky sú zakázané)
– pár stúpacích pásov
– minimálne 2 vrstvy oblečenia spodnej časti tela s dlhými nohavicami presnej veľkosti pretekára:
 1. vrstva - pretekové oblečenie, 2. vrstva - z vetruvzdorného materiálu
– minimálne 3 vrstvy oblečenia hornej časti tela s dlhými rukávmi presnej veľkosti pretekára:
 1. vrstva - pretekové oblečenie, 2. vrstva - teplého oblečenia s dlhým rukávom, 3. vrstva - z vetruvzdorného materiálu
 s dlhým rukávom
– lavínový prístroj: musí byť funkčný a vybavený štandardnou funkciou hľadania a vysielania na frekvencii 457 kHz. Každý pretekár musí mať lavínový prístroj pevne prichytený na tele a skrytý pod vrstvami oblečenia. Pretekár musí mať lavínový prístroj zapnutý počas celého preteku. Ak pretekár zistí počas preteku, že jeho lavínový prístroj nefunguje, je povinný nahlásiť to najbližšej kontrole. Organizátor spoločne s hlavným rozhodcom rozhodnú o nasledovnom pokračovaní pretekára.
– prilba je povinná počas celého preteku a musí zodpovedať norme EN 12492 (UIAA106).
– lavínová lopatka: rozmerov min. 20 x 20 cm s rúčkou a celkovou dĺžkou min. 50 cm a musí byť certifikovaná výrobcom.
 Lavínová lopatka nesmie byť upravovaná, pretekár zodpovedá za jej funkčnosť.
– lavínová sonda s dĺžkou min. 2,40 m
– batoh s možnosťou upevnenia lyží a veľkosti min. 20 l
– rukavice, lyžiarska čiapka alebo čelenka
– tekutiny
– hliníková fólia minimálne 1,8 m2
– lekárnička – 1 ks sterilný obväz, 1 ks elastický obväz, 1 ks trojrohá šatka
– okuliare s UV filtrom alebo priehľadný štít

Trať VERTIKAL
– lyže s oceľovými hranami po celej dĺžke lyže a minimálnou šírkou 60 mm. Základná dĺžka lyží nesmie byť kratšia ako 160 cm pre mužov a 150 cm pre ženy. Dĺžka môže byť aj kratšia, ale nesmie byť pod hranicou 90% výšky pretekára.
– viazanie musí umožňovať chôdzu aj zjazd
– lyžiarky, dostatočne vysoké, aby zakryli členky, s podrážkou VIBRAM (min. po 80% plochy podrážky s min. dezénom 4 mm). Na lyžiarky sa musia dať pevne uchytiť stúpacie železá
– pár skialpinistických teleskopických alebo bežeckých palíc s max. priemerom 25 mm a krúžkom na konci (oceľové krúžky sú zakázané)
– pár stúpacích pásov

DOPORUČENÁ VÝSTROJ PRE KATEGÓRIU A SKIALP, KTORÁ MÔŽE BYŤ URČENÁ ZA POVINNÚ V DEŇ PRETEKU :
– horolezecký čakan s min. dĺžkou 50 cm a UIAA certifikátom
– pár stúpacích želiez s min. počtom 10 hrotov, dva z nich musia byť vpredu, presnej veľkosti na pretekárovú lyžiarku bez upravovania aj s ezpečnostnými popruhmi. Stúpacie železá musia mať UIAA certifikát. Ak stúpacie železá pretekár nepoužíva, musia byť uložené v batohu hrotmi k sebe.

PENALIZÁCIA A DISKVALIFIKÁCIA
Podľa športových pravidiel pre preteky v skialpinizme. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, ktorí si vyhradzujú právo zmeny programu a tratí podľa snehových a poveternostných podmienok.
POZNÁMKA: ubytovanie usporiadateľ nezabezpečuje. Rezervácie cez - www.booking.com
Tipy: www.penzionjanka.eu, https://rancstaratehelen.sk/, Pohostinstvo JJ Biela Myš Sučany +421 905 344 840, Ubytovanie
u Grófa Turany +421 905 792 677. V prípade záujmu, organizátor zabezpečí bezplatné ubytovanie vo vlastnom spacáku
pre vopred nahlásených.

OBČERSTVENIE: Možnosť zakúpenia na chate pod Chlebom, v Penzióne Janka na Trusalovej a na chate Koniarka v Sučianskej doline
Uskutočnenie pretekov bolo povolené výnimkou MŽP SR z ochranných podmienok stanovených pre územie Národného parku Malá Fatra zákonom č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny. Účastníci a návštevníci sú povinní pohybovať sa len na trase pretekov a dodržiavať pokyny usporiadateľov. Mimo termínu konania pretekov je vstup do územia povolený len po vyznačených turistických chodníkoch.

We use cookies to make this site work and improve it better. More information