Štrbské Pleso - MSR

22/12/2023

Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Mesto Vysoké Tatry, Športový klub www.skialpinizmus.sk,Lyžiarsky klub Tatranská Lomnica
Technické zabezpečenie: Organizačný výbor pretekov
Dátum: 22. 12. 2023
Miesto: Štrbské Pleso – svah Interski
Prihlášky: Prostredníctvom portálu - pretekaj.sk
https://pretekaj.sk/
Uzávierka prihlášok 20. 12. 2023 o 18:00 hod.

Informácie: Peter Svätojánsky - skialpinizmus@gmail.com, +421 903 624 229
Prezentácia: 22. 12. 2023 od 10:00 hod. do 11:30 hod., Apres Ski -Pekyland
https://maps.app.goo.gl/AuPHmYZjiDho6n646
Zdravotná služba: Lyžiarska služba strediska Štrbské Pleso rezort a HZS
Ceny: Prví traja pretekári v každej kategórii získajú diplom a vecnú cenu.
Upozornenie

 • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch.
 • Obecenstvo, pretekári a činovníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie.
 • Každý pretekár je zodpovedný za svoj zdravotný stav a zúčastňuje sa na vlastné riziko.
 • Preteky prebiehajú podľa platného Súťažného poriadku SSA.
 • Podmienkou účasti je ochranná prilba, okuliare a batoh.
 • Štartovné čísla zostávajú pretekárom ako suvenír.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny rozpisu pretekov.

Organizačný výbor

Technický delegát: Michal Stano, Michal Jokl
Riaditeľ pretekov: Peter Vegh
Veliteľ trate: Peter Svätojánsky

Štartovné

Všetci pretekári musia byť prihlásení cez pretekaj.sk do 20.12.2023!!!

 • 0 € pretekári do 18 rokov (kategórie U10,U12,U14,U16,U18) včas prihlásení
 • 20 € všetky ostatné kategórie s členstvom v SSA na sezónu 2023 včas prihlásení
 • 30 € pretekári bez členstva v SSA (10€ jednorazová licencia) včas prihlásení
 • 50 € prihlásenie na mieste vo všetkých kategóriách aj detských v deň štartu!

Protesty

Protest je možné podať do 15 minút od vyvesenia neoficiálnych výsledkov. Čas vyvesenia konkrétnej neoficiálnej výsledkovej listiny bude na nej vyznačený, ak nie, tak sa protest považuje za podaný včas do doby začiatku vyhlasovania a oceňovania víťazov v danej kategórii. Pre prípad podania protestu je nutné zložiť kauciu vo výške 10 €, ktorá bude v prípade vyhovenia protestu vrátená.

Trate

Kategórie U10,U12,U14- súťažia na skrátenej trati, po úseku ktorý sa ide bez lyží ich výstup končí a lyžujú dole. Ostatné kategórie pokračujú ešte vo výstupe približne 15 výškových metrov.

Trať – Šprint podľa pravidiel ISMF – súťažného poriadku SSA
Miesto štartu: Interski svah –Štrbské Pleso
Miesto cieľa: Interski svah - Štrbské Pleso
Najnižší bod: 1380 m n.m. Najvyšší bod: 1455 m n.m.
Celkové stúpanie: 75 m Celkové klesanie: 75 m

Časový harmonogram

 • 11:00 – 11:45 -  Prezentácia a oficiálny tréning na uzavretej trati
 • po 11:45 - Výklad trate a pravidiel súťaže
 • 12:00 - Štart kvalifikácie U18, U20, U23, Seniori, Veteráni
 • 12:30 - Štart súťaží mládežníckych kategórií U10,U12,U14,U16
 • 13:30 - Štart semifinálových a finálových rozbehov U18, U20, U23, Seniori, Veteráni
 • Vyhlásenie výsledkov - do 30 minút po dobehnutí posledného pretekára – bez protestov

Poznámky

Jednotlivé súťaže budú na seba nadväzovať a štarty ďalších kategórií budú hneď po prejdení cieľom posledného pretekára.
Prosíme preto pretekárov, aby sa zdržiavali v blízkosti štartu.

Dokumenty na stiahnutie

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií