Hore Dole Derešom - 3.kolo SP

Hore-dole Derešom sú jednodňové skialpinistické preteky jednotlivcov odohrávajúce sa v centrálnej časti hrebeňa Nízkych Tatrier, na jeho severnej strane – v lokalite Demänovská Dolina / Jasná. Preteky sú zároveň 5. kolom Slovenského pohára v Skialpinizme v sezóne 2022 / 2023.

"Dereše" sa konajú výlučne vo voľnom teréne, pričom trať pozostáva z technických pasáží pri výstupoch (použitie fixov a stúpacích želiez) a zo strmých zjazdov - svahy so sklonom nad 40°.  Preteky sú náročné, vyžadujú od pretekára perfektnú fyzickú pripravenosť a technickú zručnosť.


Organizátor:  Hore-dole Derešom o.z.
Organizačný výbor: Lukáš Benický, Peter Húska, Matej Rumanský a pridelený technický delegát SSA
Zdravotné zabezpečenie: Horská záchranná služba
Odborný garant: Stredisko lavínovej prevencie HZS

Dátum:  24.2.2024
Druh pretekov:  INDIVIDUAL
Štart:  Demänovská dolina – úpravňa vody Zadná voda (nad Hotelom Sorea Marmot)
Cieľ:  Demänovská dolina – Brhliská
Prevýšenie:  (+) 1800 m
Dĺžka trate:  13 km
Limit:  150 pretekárov

Poznámka:  Miesto štartu sa môže líšiť, podľa aktuálnych snehových podmienok


Kategórie :

Preteká sa v jednej z nasledovných kategórií: (podľa veku dovŕšeného v referenčnom roku). Referenčný rok začína pre každú sezónu od januára. To znamená, ak sa podujatie koná v decembri, roky sa počítajú od nasledujúceho roku.

 • U20 ŽENY  (19-20 r.)      2005 - 2004
 • U20 MUŽI   (19-20 r.)      2005 - 2004
 • U23 ŽENY  (21-23 r.)      2005 - 2001 (pri otvorení U20:  2003 - 2001)
 • U23  MUŽI  (21-23 r.)      2005 - 2001 (pri otvorení U20:  2003 - 2001)
 • MUŽI  (21-39 r.)      2005 - 1985
 • ŽENY  (21-39 r.)      2005 - 1985
 • VETERÁNKY  (40 r. a viac)      1984 - 19xx
 • VETERÁNI  (40 r. a viac)     1984 - 19xx

• kategórie U pretekajú v samostatných kategóriách.
• Pretekári nesmú pretekať naraz v dvoch kategóriách s výnimkou vyhodnotenia v absolútnom poradí.
• Kategórie budú otvorené, ak sa pretekov zúčastnia aspoň 3 pretekári, okrem U. Ak sa tak neudeje, zrušená kategória bude zlúčená s najbližšou.

  Najlepší traja v jednotlivých kategóriách budú ocenení.


Poplatky:

Štartovné:  40 ,- EUR 

 • Členovia SSA:  30 ,- EUR
 • Zamestnanci HZS:  0 ,- EUR

(v rámci tohto poplatku sú zahrnuté: organizačné náklady, časomiera, občerstvenie v cieli, obed, ocenenia)


Prezentácia a Štart:

Prezentácia:

 • Miesto - Hotel Liptov 


Štart:  

 • Miesto štartu - Zadná voda
 • Hromadný štart
 • Pred štartom bude vykonaná kontrola lavínových prístrojov, náhodná kontola ostatnej výstroje/výzbroje

 

Mapa Trate:

Prevýšenie:  (+) 1800 m
Dĺžka: 13 km

Virtuálna prehliadka terénu v Derešoch v zimnom období:  TERRADRON

 1. Sedľo Poľany (koniec prvého výšľapu)
 2. Začiatok druhého výšľapu
 3. Koniec druhého výšľapu, zjazd do Spoločnej dolinky
 4. Spoločná dolinka, začiatok tretieho výšľapu
 5. Koniec tretieho vyšlapu, zjazd do hl. Dereškého kotla (žľab zo sedla pod Derešmi)
 6. Začiatok posledného-štvrtého výšľapu na hl. hrebeň cez mohutné rebro hl. Dereškého kotla popri „Kohútiku“
 7. Začiatok posledného zjazdu, situovaný cez voľný terén (poza zábrany zjazdovej trate č.1), ďalej vedúci cez Dievčenský žľab, ponad Orliu skalu, končiaci na Brhliskách – Cieľ preteku.

 

Program:

08:00 – 09:00        Prezentácia (Hotel Liptov)
09:00 – 09:15         Výklad trate (Zadná voda)
09:15 – 09:30          Príprava na štart, kontrola lavínových vyhľadávačov a náhodná kontola ostatnej výstroje
09:45                            Štart (Zadná voda)
12:00 – 14:30          Občerstvenie (Hotel Liptov)                      
14:30                             Ukončenie podujatia, voľný program

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií