Ako si uplatniť benefit?

Slovenská skialpinistická asociácia (SSA) s cieľom podporiť klubový život a výchovu mladých pretekárov v skialpinizme zabezpečila na sezónu 2020 naledovné benefity:
 
  • lavínová inštruktáž s odborníkmi na túto tému priamo v teréne (o dátume budeme informovať kluby s dostatočným predstihom)
  • nákup lavínovej výbavy prostredníctvom SSA v zľave na úrovni B2B
  • nákup okuliarov renomovaného výrobcu Oakley prostredníctvom SSA v zľave na úrovni B2B
Podmienky na uplatnenie benefitov: 
 
Vyššie uvedené benefity sú určené výhradne len pre športové kluby, ktoré sú členom SSA a ich riadnych členov, ktorí majú (alt. v roku 2019 mali) riadne uhradené členské. 
 
SSA má záujem na skvalitnení klubového života, výchove mladých budúcich úspešných pretekárov ako aj na všeobecnom vzdelávaní svojich členov z problematiky bezpečnosti v pohybe vysokohorskom teréne. SSA chce systematicky prispievať k tomu aby členovia a najmä pretekári SSA predstavovali všeobecne vzdelaných odborníkov schopných správne vyhodnotiť a odhadnúť bezpečný pohyb vo vysokohorskom teréne pri zachovaní vysokej športovej hodnoty. 
 
Postup na uplatnenie:
 
Splnomocnená alebo poverená osoba klubu napíše informačný mail na adresu info@slovakskimo.sk
 
  1. ohľadom termínu v prípade lavínového školenia a uvedie počet záujemcov s uvedením mena a priezviska (za účelom kontroly úhrady členských príspevkov)
  2. ohľadom počtu záujemcov s uvedením mena a priezviska (za účelom kontroly úhrady členských príspevkov) v prípade lavínového vybavenia a okuliarov
Lavínové vybavenie je pevne stanovené po konzultácii s odborníkmi Strediska lavínovej prevencie s ohľadom na funkcionalitu a spoľahlivosť a nie je možné ho zamienať alebo dopĺňať. SSA zabezpečila túto možnosť aj vzhľadom na aktuálny trend v súťažných poriadkoch ISMF a vo všeobecnosti v oblasti lavínovej prevencie tak, aby všetci pretekári boli v blízkej budúcnosti vybavení trojanténovými lavínovými vyhľadávačmi.    
Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií