Krížna - 5. kolo SP

Usporiadateľ: Tomáš Peti, Lúčna 341, 076 01, Zemplínske Hradište a Skialpklub Krížna, Prachatická 33, 96001 Zvolen
Riaditeľ preteku: Tomáš Peti
Organizačný výbor:
Autori tratí: Milan Cígler, Miroslav Ondruš, Roman Sitko
Lekárske zabezpečenie: BB HS
Lavínova situácia: HZS Stredisko lavínovej prevencie Jasná
Rozhodca preteku: Tomáš Peti
Časomiera: Časomiera PT, Ivan Petran
Prezentácia: Marta Furdíková
Informácie: +421 905 161 243, www.skialpkrizna.sk
Prihlášky: www.skialpkrizna.sk
 

Dátum konania pretekov: 19. február 2022 V prípade nepriaznivých snehových podmienok bude náhradný termín určený.
 

Štartovné:
Prihlásení cez prihlasovací formulár: 20 ( pre členov SSA 17 ). Pre všetkých dopredu neprihlásených pretekárov je štartovné jednotne 25 . Štartovné sa vyberá v hotovosti pri prezentácii. V cene je zahrnutý aj obed po pretekoch.

Lekárske prehliadky:
Pre pretekárov kategórie A sa doporučuje prehliadka od športového lekára. V kategórii B prehliadka od všeobecného lekára - nekontroluje sa.
Preteky budú usporiadené v súlade s aktuálnou vyhláškou č. 2/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (Covid-19 opatrenia). Sledujte aktualizácie na www.skialpkrizna.sk a FB
 

Kategórie (rok narodenia):

  • Jednotlivci A - U15 (2007 a mladší)
  • U18 (2004-2006)
  • U20 (2002-2003)
  • U23(1999-2001)
  • muži/ženy (1983-1998)
  • veteráni/veteránky (1982 a starší)*

* kategórie budú otvorené pri min. účasti 3 pretekárov v kategórii, U23 pri min.účasti 4 pretekárov

  • Jednotlivci B - muži, ženy, lesníci (bez rozdielu veku)

Popis preteku:
Pretek je určený širokému spektru skialpinistov od skúsenejších rekreačných skialpinistov až po špičkových pretekárov. Pretek je pripravený na systém štart-cieľ.


Hodnotenie:
Pretek sa hodnotí podľa čistého dosiahnutého času štart-cieľ.

Program:
8.00 - 9.30 prezentácia Kultúrny dom Turecká
9.45 výklad trate a určenie povinnej výstroje pretekárov
10.15 hromadný štart kategórie „A“
10.30 hromadný štart kategórie „B“ a „U15“
13.00 občerstvenie (podľa Covid-19 opatrení)
14.00 zverejnenie výsledkov / individuálne prebratie cien (podľa Covid-19 opatrení)
15.00 ukončenie pretekov

Pokyny pre divákov:
Diváci sa môžu pohybovať cez preteky vo vyznačenom skialpinistickom areále podľa vyhlášky NP Veľká Fatra, inak mimo Skialp areálu len po
turistickom značení tak, aby videli zjazdy a výstupy pretekárov. V prípade, že tak neurobia, vystavujú sa riziku postihu zodpovednými pracovníkmi
NP Veľká Fatra na základe zákona 543/2002 Z.z o ochrane prírody.

SÚŤAŽNÝ PORIADOK
Preteky Skialpkrížna Winter Race 2022 sa riadia športovými pravidlami pre preteky v skialpinizme, ktoré sú zverejnené na www.slovakskimo.sk.
Prezentácia: miestom prezentácie je Kultúrny dom Turecká (150 m za parkoviskom po pravej strane). Sledujte orientačné tabule.

Povinná výstroj:
a) lyže s oceľovými hranami po celej dĺžke lyže a minimálnou šírkou 60 mm. Základná dĺžka lyží nesmie byť kratšia ako 160 cm pre mužov a 150 cm pre
ženy. Dĺžka môže byť aj kratšia ale nesmie byť pod hranicou 90% výšky pretekára. Viazanie musí umožňovať chôdzu aj zjazd.
b) lyžiarky, dostatočne vysoké aby zakryli členky, s gumenou podrážkou (min. po 80% plochy podrážky s min. dezénom 4 mm). Na lyžiarky sa musia dať
pevne uchytiť stúpacie železá.
c) pár skialpinistických teleskopických alebo bežeckých palíc s max. priemerom 25 mm a krúžkom na konci (oceľové krúžky sú zakázané).
d) pár stúpacích pásov.
e) minimálne 2 vrstvy oblečenia spodnej časti tela s dlhými nohavicami presnej veľkosti pretekára:
1. vrstva - pretekové oblečenie, 2. vrstva - z vetruvzdorného materiálu.
f) minimálne 3 vrstvy oblečenia hornej časti tela s dlhými rukávmi presnej veľkosti pretekára:
1. vrstva - pretekové oblečenie, 2. vrstva - teplého oblečenia s dlhým rukávom
3. vrstva - z vetruvzdorného materiálu.
g) lavínový prístroj: musí byť funkčný a vybavený štandardnou funkciou hľadania a vysielania na frekvencii 457 kHz minimálne 3-anténami umiestnený v
zazipsovanom vnútornom vrecku alebo na to určenom puzdre. Každý pretekár musí mať lavínový prístroj pevne prichytený na tele a skrytý
pod vrstvami oblečenia. Pretekár musí mať lavínový prístroj zapnutý počas celého preteku. Ak pretekár zistí počas preteku, že jeho lavínový prístroj nefunguje, je povinný nahlásiť to na najbližšej kontrole. Organizátor spoločne s hlavným rozhodcom rozhodnú o nasledovnom pokračovaní pretekára.
h) prilba je povinná počas celého preteku a musí zodpovedať norme na zjazdové lyžovanie EN 1077.
i) lavínova lopatka: rozmerov min. 20x20 cm s rúčkou a celkovou dĺžkou min. 50 cm, musí byť funkčná.
j) batoh s možnosťou upevnenia lyží a veľkosti min. 20 l.
k) lyžiarska čiapka alebo čelenka
l) rukavice.
m) lavínová sonda minimálnej dĺžky 240 cm: ak sa pretek koná mimo zjazdovej trate
n) lekárnička – 1 ks sterilný obväz, 1 ks elastický obväz, 1 ks trojrohá šatka
o) hliníková fólia minimálne 1,8 m2
p) okuliare s UV filtrom alebo priehľadný šilt
Doplnková výstroj
- môže byť povinná (upresnené pri výklade trate)
- pár stúpacích želiez s min. počtom 10 hrotov, bez upravovania, aj s bezpečnostnými popruhmi, musia mať UIAA certifikát

Štartovné čísla:
Čísla vydané organizátorom sa musia nosiť na viditeľných miestach určených pre tento účel: batoh, pravá noha, po celú dobu trvania preteku. Čísla nesmú byť nijako upravované, aby sa neznížila ich čitateľnosť.

Trate:
Presné popisy trás budú zverejnené na www.skialpkrizna.sk a v den pretekov na prezentácii.Organizátor si vyhradzuje právo trate zmeniť podľa aktuálnej snehovej, lavínovej a poveternostnej situácie. Organizátor zabezpečí značenie trate, kontrolné stanovištia a meranie časov na jednotlivých disciplínach. Pretekár nastúpením na štart prehlasuje, že bol s traťou oboznámený a pozná jej parametre.

Kontrola povinnej výstroje:
Náhodne vybraní 4 pretekári pred pretekom. Po preteku bude skontrolovaný každý pretekár. Štartovné čísla musia byť umiestnené viditeľne na batohu počas celého preteku.

Bezpečnosť, zdatnosť, pokyny:
Každý účastník pretekov štartuje na vlastné nebezpečie. Nastúpením na štart pretekov prehlasuje že sa cíti dostatočne fyzicky zdatný pre absolvovanie trasy preteku a je si vedomý náročnosti a možných rizík trasy preteku. Taktiež sa zaväzuje dodržiavať pokyny organizátora, zásady bezpečnosti pohybu vo vysokohorskom teréne a zásady ochrany prírody.

Dokumenty na stiahnutie

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií