Hore dole Derešom - 6. kolo SP

Hore-dole Derešom sú jednodňové skialpinistické preteky jednotlivcov odohrávajúce sa v centrálnej časti hrebeňa Nízkych Tatrier, na jeho severnej strane – v lokalite Demänovská Dolina / Jasná. Preteky sú zaradené do Slovenského a Českého pohára v Skialpinizme.

"Dereše" sa konajú výlučne vo voľnom teréne, pričom trať pozostáva z technických pasáží pri výstupoch (použitie fixov a stúpacích želiez) a zo strmých zjazdov - svahy so sklonom do 40°.  Preteky sú náročné, vyžadujú od pretekára perfektnú fyzickú pripravenosť a technickú zručnosť.


Organizátor:  Hore-dole Derešom o.z.
Organizačný výbor: Lukáš Benický, Peter Húska, Matej Rumanský a pridelený technický delegát SSA
Zdravotné zabezpečenie: Horská záchranná služba
Odborný garant: Stredisko lavínovej prevencie HZS

Dátum:  26.02.2022
Druh pretekov:  INDIVIDUAL
Štart:  Demänovská dolina – úpravňa vody „Zadná voda“ (nad Hotelom Sorea Marmot)
Cieľ:  Demänovská dolina – Brhliská
Prevýšenie:  (+) 1600 m
Dĺžka trate:  14 km
Limit:  150 pretekárov

Poznámka:  Miesto štartu sa môže zmeniť, podľa aktuálnych snehových podmienok


Kategórie :

 • U20  (2002 - 2004)
 • Seniori  (1983 - 2001)
 • Seniorky  (1983 - 2001)
 • Veteráni  (1982 a starší)
 • Veteránky  (1982 a staršie)

(najlepší traja v jednotlivých kategóriách budú ocenení)


Regitrácia + Štart ("COVID REŽIM")

COVID REŽIM PODĽA AKTUÁLNYCH USMERNENÍ ÚVZ SR

Registrácia:  Registrácia 5. ročníka sa uskutoční v deň preteku, za štandardných hygienických opatrení...

 • Miesto registrácie - Hotel Liptov 
 • Nasadené ochranné rúško horných dýchacích ciest
 • Dodržiavanie bezpečného odstupu min. 2 m
 • Dodržiavanie ďalších bezpečnostných pokynov usporiadateľa

Štart:  Štartovať sa bude v skupinách po 3 min. intervaloch, ochranné rúško si dáva pretekár dole 1 min. pred štartom...

 • Kontrola lavínových prístrojov
 • skupina bude 1 min. pred štartom vyzvaná na odloženie ochranných rúšok
 • po prejdení cieľa si je pretekár povinný opätovne nasadiť rúško na horné dýchacie cesty

Stop čas:  1 hod. za prvým pretekárom v danej kategórii. V prípade, ak uvedený limit pretekár nesplní, bude musieť z pretekov odstúpiť a ísť najkratšou trasou (určenou organizátorom) do cieľa. Pretekárom, ktorí nesplnili limit bude na tejto kontrole táto skutočnosť oznámená a budú z ďalšieho priebehu pretekov diskvalifikovaní. Stop čas je definovaný ako časový odstup od pretekára, ktorý prešiel sledovaným depom ako prvý. Pre všetky tri kategórie sa stanovuje osobitne! Hodnota stop času sa môže meniť v závislosti od podmienok na trati a v závislosti od dĺžky trate! Miesto stop času bude určené podla profilu (charakteru) trate…


Štartovné:  15 ,- EUR (v rámci tohto poplatku sú zahrnuté: organizačné náklady, časomiera, občerstvenie v cieli)

 • členovia SSA zľava 15%  (výsledná suma:  12 ,- EUR)
 • štartovné sa uhrádza v deň preteku pri registrácií (pripravte si presnú sumu)
Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií